Prietržský krojový kalendár


Výber fotografií prezentovaných na výstave a použitých v Prietržskom kalendári 2018. Fotografie pre tento projekt som vytvoril v spolupráci s Občianskym združením Petrus pod vedením pani Kvetoslavy Jablonickej a obyvateľmi obce Prietrž. Kalendár si môžete objednať priamo na týchto stránkach.