Príroda


Fotografia krás prírody okolo nás. Celky a detaily kvetín, stromov. Línie, plochy, tvary a textúry.