KontaktySociálne siete


Facebook

Instagram

Twitter


Napíšte mi email


Chcete kúpiť môj fotoobraz, prípadne použiť moju fotografiu v tlačených alebo online médiách či na svojom produkte? Alebo mi jednoducho chcete poslať odkaz? Neváhajte a napíšte mi email cez tento formulár.

Rád odpoviem aj na akékoľvek ďalšie otázky o mojej fotografickej tvorbe.

Ďakujem :-)5+2=